Máy cấp đông Mycom và máy lạnh kho trữ Emerson

Model: Mycom , Emerson
Painted colour:
Application: Hệ thống cấp đông, trữ đông
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 
Hệ thống lạnh cấp đông nhanh và máy lạnh kho trữ -20oC
Other