Fan Coil Unit

Model: FCU
Painted colour:
Application:
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 

Lưu lượng có từ: 300 – 2380 m3/h
1)   Thiết kế gọn gàng
2)   Chất lượng bảo đảm
3)   Giá thành hợp lý

Other