Điều hoà Trung tâm VRF - Mitsubishi electric

Model: CITY MULTI - VRF
Painted colour:
Application: Su dung cho toa nha, van phong
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 
Máy ĐHKK trung tâm, giải pháp hữu hiệu cho các toà nhà. VRF Mitsubishi khẳng định chất lượng qua từng công trình.
Other