Chiller Trạm trộn bê tông - hiệu STARS

Model: 40STD
Painted colour:
Application: Làm lạnh nước trộn bê tông
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 
Máy làm lạnh nước cho trạm trộn bê tông.
Loại giải nhiệt bằng gió.
Other